Damino CZ, s.r.o. Úzká 522, 464 01 Frýdlant v Čechách, fax 482 312 102

                                        Žádost o zaměstnání

Abychom mohli posoudit možnosti Vašeho uplatnění u naší firmy, vyplňte a zašlete nám prosím následující formulář. : Odeslání úhledného mailu

 

Žádost o pracovní místo :*  

  Osobní data

Titul:                                              

Jméno:*                                         

Příjmení:*                                       

Datum narození:*                            

Vzdělání:*                                      

Ulice:*                                           

PSČ:*                                            

Město/obec:*                                 

E-Mail:*                                         

 Telefon:                                           

 Mobil:                                             

 Zaměstnání

Nástup možný dne:*                        

Směny:*                                          

Očekávaný nástupní plat                 

Pracovní zařazení.*                         

.

.

 

Předchozí  zaměstnání:

Od:*                    Do: 

  Pracovní zařazení*                         

Název posledního zaměstnavatele:*  

Jazyky

Němčina:  

Angličtina: 

Jiné:          

 

 * Tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování žádosti.

 PROHLÁŠENÍ: Informace, které uvádíte v tomto dotazníku budou použity pro potřeby personálního oddělení ke zjištění Vaší vhodnosti pro dané pracovní zařazení.
Souhlasím, aby personální oddělení zpracovávalo mnou poskytnutá data pro účely personálních činností a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru a k jeho navázání. Dále prohlašuji, že jsem byl ve smyslu §11, zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s §28 zákoníku práce řádně informován o zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovním poměrem a o právech s tím spojených.

 


                                                                       _________________________________

                                                                                           datum a podpis